Národní strategie elektronického zdravotnictví za aktivní účasti ČFS

Datum vydání: 02.02.2017

V říjnu roku 2015 se Česká farmaceutiká společnost prostřednictvím svého zástupce (dr. Holuba) připojila k pracovní skupině (PS) zřízené vedením ČLS, která řešila elektronickou preskripci a elektronickou neschopenku. Problematika eReceptu byla do té doby řešena pouze z pohledu lékařů. Širší pohled na problematiku byl jistě přínosem. Diskuze k možnostem na straně lékařů i farmaceutů na jednom místě, už v době přípravy materiálu, umožnila vznik podkladů pro pracovní skupinu pro epreskripci MZ ČR. Ta byla založena 3. 3. 2016 a část členů PS ČLS přešla do širší PS MZČR. Do této PS byly vedle ČLS přizvány komory, pojišťovny, SÚKL a další skupiny. Ke konci minulého roku byla schválena Národní strategie elektronického zdravotnictví, jejíž součástí je epreskripce.