Měření tepové frekvence v lékárně – projekt Heart Rhytm Week 2017

Datum vydání: 30.06.2017

Pod záštitou odborných organizací Arrhythmia Alliance (A-A), Atrial Fibrillation Association (AFA) a International Pharmacists for Anticoagulation Care Taskforce (iPACT) proběhla od 5. do 11. 6. 2017 v rámci týdne „Heart Rhythm Week 2017“ celosvětová kampaň měření tepové frekvence v lékárnách. Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí o možnostech a smyslu monitoringu pulzu a záchytu arytmií v lékárně a zajistit, aby si pacienti mohli ověřit vlastní pulz doma. Dále pak kvantifikovat přínos lékárníků v rámci identifikace nových případů arytmií, resp. fibrilací síní a vhodnosti antikoagulační léčby v kontextu mezioborové spolupráce. Projekt úspěšně proběhl v několika zemích světa již v roce 2016 a k účasti na pokračování v roce 2017 byla přizvána i Česká republika.

V rámci pilotního šetření tak bylo osloveno několik lékáren aktivně poskytujících individuální konzultace v lékárně. V nich byla v daném týdnu vybraným pacientům manuálně změřena tepová frekvence a odhadnuto riziko budoucí tromboembolické příhody u pacientů s poruchou rytmu prostřednictvím CHADS2VASC2 skóre. Na základě zjištění případných nesrovnalostí byli pacienti odesláni k dovyšetření u lékaře.

Podle prozatímních pozitivních ohlasů napříč zeměmi je naplánováno pokračování projektu během „Global Atrial Fibrillation Awareness Week“ v listopadu 2017, přičemž zapojení českých lékáren je vítáno a bližší informace budou zveřejněny.

PharmDr. Jana Šolínová
vedoucí pracovní skupiny Konzultační činnost v lékárně, Sekce klinické farmacie, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.
Lékárna u Zlatého hada, Cvikov

PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
koordinátor projektu pro Českou republiku, člen iPACT
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha