Proč se stát členem ČFS

Příslušnost k odborné společnosti je nejen společensky významná, ale přináší členům i průběžné získávání odborných informací, včetně praktických postupů a doporučení. Umožňuje prostřednictvím volených výborů připomínkovat odborně příslušné právní předpisy a odborné doporučené postupy, a také aktivně ovlivňovat dění ve farmacii. Členství přináší i praktické výhody, např. nižší registrační poplatek na odborných akcích.

O farmacii

Farmacie je zdravotnický vědecký i praktický obor, jehož posláním je zajistit pacientům účinnou a bezpečnou farmakoterapii a přispět k udržení nebo navrácení jejich zdraví.