Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze - 5. 6. 2018

Spolek farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. a Česká lékárnická komora
pořádají Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze na téma Inkontinence moči – vyšetření, léčba a možnosti prevence a Infekce močových cest z pohledu lékárníka (celý program).

5. 6. 2018 od 19:00 do 21:30

Setkání se koná v Lékařském domě, Sokolská 490/31, Praha 2

Registrace účastníků


 

Účastník svou registrací na konferenci vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby organizátor konference, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00444359, byl oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté účastníkem v plném rozsahu (tj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon) za účelem organizace konference a kontaktování registrovaných účastníků, a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas účastník uděluje na dobu 2 let od registrace.