Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze - 23. 4. 2018

Spolek farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. a Česká lékárnická komora
pořádají Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze na téma Bolestí stáří aneb psychofarmaka a úskalí gerontopsychiatrie (celý program).

23. 4. 2018 od 18:00 do 20:30

Setkání se koná v Divadle Za Plotem, areál Psychiatrické nemocnice Bohnice

Registrace účastníků


 

Účastník svou registrací na konferenci vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby organizátor konference, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00444359, byl oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté účastníkem v plném rozsahu (tj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon) za účelem organizace konference a kontaktování registrovaných účastníků, a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas účastník uděluje na dobu 2 let od registrace.