Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze - 21. 3. 2019

Spolek farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. a Česká lékárnická komora
pořádají Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze na téma:

21. 3. 2019 od 19:00 do 21:30

Setkání se koná v Lékařském domě, Sokolská 490/31, Praha 2

Registrace účastníků

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, kontaktní adresa účastníka, název pracoviště, členské číslo, telefon, e-mail a případně fakturační údaje jsou potřebné pro registraci na akci, příp. přípravu materiálů a vystavení daňového dokladu.

Tyto údaje budeme uchovávat po dobu 5 let.

Máte právo

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je:

  • Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti JEP, z. s., Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00444359. Odpovědnou osobou je předseda Revizní komise ČLS JEP.

V rámci akce mohou být pořizovány zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby organizátorů.

  Skrýt