108. přednáškový večer Spolku farmaceutů Hradec Králové - 13. 12. 2017

Spolek farmaceutů Hradec Králové při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s.
pořádá Přednáškový večer

na téma eRecept – z pohledu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a praxe, realita a výhledy,
přednáší Ing. Renata Golasíková, PharmDr. Kamil Rössler ze SÚKLu  (s možností výměny zkušeností z vaší praxe)

13. 12. 2017 od 18 hodin

Místo konání: Výukové centrum Lékařské fakulty v areálu FN HK, velká posluchárna

Registrace účastníků


 

Účastník svou registrací na konferenci vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby organizátor konference, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00444359, byl oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté účastníkem v plném rozsahu (tj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon) za účelem organizace konference a kontaktování registrovaných účastníků, a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas účastník uděluje na dobu 2 let od registrace.