XXIV. Pracovní den klinické farmacie

„Léky indukovaná orgánová toxicita v klinické praxi I.“

Pořadatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Univerzitním centrem klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Termín: 11. 6. 2021, 9.00 - 17.00 ONLINE

Letošní Pracovní dny klinické farmacie jsou věnovány závažným nežádoucím účinkům, které mohou vyvolávat léky. Jde o problematiku velmi širokou, pro klinického farmaceuta zásadní a nelze ji pojmout v horizontu jednoho pracovního dne. Rozhodli jsme se tedy připravit část I. a dle Vaší odezvy případně v konceptu pokračovat i při dalších našich setkáních.

Registrační formulář

Registrační poplatek činí 150 Kč pro členy ČFS, 250 Kč pro nečleny a 100 Kč pro studenty. Platba je možná pouze bezhotovostně, podrobnosti k platbě.

Program

Projděte si odborný program.

Organizační výbor

  • PharmDr. Halačová Milada, Ph.D. (milada.halacova@homolka.cz) - předsedkyně Sekce klinické farmacie, České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, Praha
  • PharmDr. Ćerný Dalibor, Ph.D. (milada.halacova@homolka.cz) - Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, Praha a Oddělení klinické farmacie Nemocnice Benešov
  • doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D. (daniela.fialova@faf.cuni.cz) - Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové a Geriatrická klinika 1. LF UK Praha
  • PharmDr. Aleš Mareček (alesmarecek@seznam.cz) Lékárna U Orla, Liberec