XXII. Pracovní den klinické farmacie

„Aktuální otázky racionálního používání antibiotik v klinické praxi“

Pořadatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie

Místo konání: Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2

Termín: 1. 6. 2018, 9.00 - 17.00 hod

Registrační formulář

Registrační poplatek činí 550 Kč pro nečleny ČFS, 450 Kč pro členy a 250 Kč pro studenty. Platba registračního poplatku je možná pouze bezhotovostně na účet 500617613/0300, uveďte jako povinné údaje k identifikaci variabilní symbol: 2518085 a do pokynů k platbě jméno a příjmení účastníka.

Program

Projděte si odborný program.

Organizační výbor

  • PharmDr. Halačová Milada, PhD. (milada.halacova@homolka.cz) - Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, Praha
  • PharmDr. Fialová Daniela, PhD. (daniela.fialova@faf.cuni.cz) - Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK a Geriatrická klinika 1. LF UK Praha,