XXI. Pracovní den klinické farmacie

„Psychofarmakologická léčba - racionální farmakoterapie a principy individualizace lékových schémat“

Pořadatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Místo konání: Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2

Termín: pátek 2. 6. 2017, 9.30 - 16.30 hod

Registrační formulář

Registrační poplatek činí 550 Kč pro nečleny ČFS, 450 Kč pro členy a 250 Kč pro studenty. Platba registračního poplatku je možná pouze bezhotovostně na účet 500617613/0300, uveďte jako povinné údaje k identifikaci variabilní symbol: 2517059 a do pokynů k platbě jméno a příjmení účastníka.

Program

Projděte si odborný program.

Organizační výbor

  • PharmDr. Fialová Daniela, PhD. (daniela.fialova@faf.cuni.cz) - Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK a Geriatrická klinika 1. LF UK Praha,
  • PharmDr. Halačová Milada, PhD. - Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, Praha