LXIV. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Foto„Historia magistra vitae“
věnované RNDr. PhMr. Pavlu Drábkovi k 85. narozeninám

Pořadatelé: Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s., a Ústav aplikované farmacie Farmaceutické fakulty VFU Brno, České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Místo konání: Divadlo za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice (mapa)

Termín: 1. listopadu 2017, 10:00–15:00 hod.

Program: Program sympozia (PDF)

Registrační formulář

Registrujte se prosím do 25. 10. 2017 (aktivní účastníky prosíme o přihlášení nejpozději do 15. 9. 2017).

Akce bude ohodnocena body v rámci CV lékárníků a farm. asistentů.

Organizační výbor

  • PharmDr. Martina Lisá, Ph.D. (Sekce dějin farmacie ČFS ČLS JEP), email: Martina.Lisa@vfn.cz
  • Mgr. Jan Pomykacz (Psychiatrická nemocnice Bohnice)