Přednáškové odpoledne Spolku farmaceutů v Brně

Datum

19. 10. 2017 17:00

Místo konání

Posluchárna I. chirurgické kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53

Podrobnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na přednášku Spolku farmaceutů v Brně ve čtvrtek 19. října 2017. Tentokrát uslyšíme prezentaci MUDr. Evy Filipinské z Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno na téma Farmakoterapie v asistované reprodukci.  Problematiku opakujeme po více než 10 letech, můžeme porovnat,  nakolik se otázka neplodnosti týká stále více osob, jaké jsou její příčiny a jak se mění úspěšnost řešení. Těšíme se na hojnou účast. 

Na přednášku se přihlašujte ZDE

Sledujte aktuální informace na www.spoleklekarniku.cz

SPOLEK FARMACEUTŮ V BRNĚ při ČFS ČLS JEP