Pracovní den klinické farmacie

Datum

2. 6. 2017 09:00

Místo konání

Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha

Podrobnosti

Pořadatel: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP, z. s.

Název: „Psychofarmakologická léčba - racionální farmakoterapie a principy individualizace lékových schémat“.

Anotace akce: Racionální psychofarmakologická léčba je jednou z prioritizovaných oblastí při práci klinického farmaceuta. XXI. Pracovní dny Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP 2017 se zaměří na problematiku průřezových poznatků týkajících se klinických vlastností, hlavních indikačních schémat a klinické účinnosti a bezpečnosti léčiv u dvou nejčastěji indikovaných skupin psychofarmak- antidepresiv a antipsychotik. V přednáškách vystoupí odborníci z řad předních psychiatrů v České republice a akademičtí pracovníci a kliničtí farmaceuti za obor klinická farmacie. Sdělení lékařů a klinických farmaceutů se budou vzájemně doplňovat tak, jak se doplňují doporučení obou profesí v racionální farmakoterapii při individualizaci lékových schémat nemocných. Na Pracovní dny klinické farmacie 2017 jsou srdečně zváni všichni famaceuti a lékaři se zájmem o danou problematiku!

 

Předběžný časový harmonogram akce:

9.30 Uvítání účastníků

9.40- 10.25 Principy racionální farmakoterapie při užití antidepresiv v klinické praxi (terapeutické vlastnosti, klinická účinnost, hlavní indikační schémata, strategie volby účinné a bezpečné dávky)

10.25- 11.15 Bezpečná farmakoterapie antidepresivy v individualizované léčbě

11.15- 11.30 Panelová diskuse

11.30- 11.45 Přestávka na kávu

11.45- 12.10 Individualizovaná léčba při užití antidepresiv v klinické praxi- zkušenosti klinického farmaceuta (I.)

12.10- 12.30 Individualizovaná léčba při užití antidepresiv v klinické praxi- zkušenosti klinického farmaceuta (II.)

12.30- 12.45 Panelová diskuse

12.45- 13.45 Přestávka na oběd

13.45- 14.30 Principy racionální farmakoterapie při užití antipsychotik v klinické praxi (terapeutické vlastnosti, klinická účinnost, hlavní indikační schémata, volba účinné a bezpečné dávky)

14.30- 15.15 Bezpečná volba antipsychotik v individualizované léčbě

15.15- 15.30 Panelová diskuse

15.30- 15.50 Individualizovaná léčba při užití antipsychotik v klinické praxi- zkušenosti klinického farmaceuta (I.)

15.50- 16.10 Individualizovaná léčba při užití antidepresiv v klinické praxi- zkušenosti klinického farmaceuta (II.)

16.10- 16.25 Diskuse

16.25- 16.30 Závěr